Vergoeding en tarieven 2019, betalingsvoorwaarden en no-show

Vergoeding vanuit de basisverzekering en het verplicht eigen risico:

In 2019 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische zorg binnen de Generalistische Basis-GGZ, mits er een verwijzing is van uw huisarts. Op basis van uw klachten (zorgvraagzwaarte) wordt door de psycholoog beoordeeld voor welk GB-GGZ-product u in aanmerking komt: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur en tarief.
De overheid heeft bepaald dat deze zorg alleen wordt vergoed door de zorgverzekeraar als er sprake is van een psychische stoornis (volgens het DSM-classificatiesysteem).

Sinds 1 januari 2015 wordt voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar psychologische zorg vergoed door de gemeenten. Onze praktijk heeft contracten met alle gemeenten in Friesland.

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Generalistische Basis-GGZ valt onder het verplicht eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2019 is het eigen risico € 385,- per persoon vanaf 18 jaar. Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg en kraamzorg vallen niet onder het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Wordt behandeling van alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde basiszorg. U zult zelf de behandeling hiervoor moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering vergoed krijgen.

Wie betaalt de rekening?
Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar en het betreft verzekerde basiszorg, dan declareert de praktijk bij uw zorgverzekeraar. Voorts ontvangt u van uw zorgverzekeraar de nota voor het bedrag dat nog onder uw eigen risico valt.
Als er sprake is van onverzekerde zorg en u dus zelf de behandeling moet betalen, dan ontvangt u de nota van de praktijk (zie onderstaande tarievenlijst).

Contracten met zorgverzekeraars:
Onze praktijk heeft met de meeste zorgverzekeraars (o.a. De Friesland, Menzis, VGZ, CZ-groep en DSW) contracten afgesloten. De praktijk declareert dan rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
Indien er geen overeenkomst is afgesloten met uw zorgverzekeraar, dan ontvangt u zelf de nota. Deze nota dient u te voldoen aan de praktijk waarna de nota bij uw verzekeraar kan worden ingediend. Er geldt dan een restitutie-tarief (afhankelijk van de soort polis), dat door uw verzekeraar aan u vergoed zal worden.

Tarieven zorgvraagzwaarte-producten:

Verzekeraars vergoeden aan de praktijk 80% tot 90% van de door de NZa vastgestelde maximale tarieven voor de GB-GGZ in 2019 (www.nza.nl).

Tarief zelfbetalers zorgvraagzwaarte-producten:

Het tarief voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de GB-GGZ.

Tarief Overig (zorg) product:

OVP = overig product, bedoeld voor zorg die niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed

Individueel consult (1 OVP, 45 minuten face-to-face)€ 95,00
Individueel kort consult (1/2 OVP, 20-25 minuten face-to-face)€ 47,50
Individueel dubbel consult€ 190,00
Telefonisch consult (o.b.v. werkelijke tijd in minuten)€ 47,50 per half uur
E-mail consult€ 23,75
Consult relatietherapie (1 OVP per persoon, 90 minuten face-to-face)€ 190,00
Consult gezinstherapie (1 OVP, 45 minuten face-to-face)€ 95,00
Dubbel consult gezinstherapie (2 OVP, 90 minuten face-to-face)€ 190,00
Individueel consult aan huis *) (1 OVP, 45 min. face-to-face, excl. reistijd)€ 95,00
Psycho-diagnostisch onderzoek
testuur (1 OVP, 60 minuten face-to-face) € 95,00
testrapportage (1 OVP per 60 minuten, o.b.v. werkelijke tijd)€ 95,00


*) consulten aan huis: indien een cliënt om een medische reden niet of slechts zeer moeizaam naar de praktijk kan komen, kan de psycholoog een consult aan huis verrichten. Dit is ook mogelijk bij behandeling van een gezin of een kind, indien in de diagnostische fase observatie van de thuissituatie nodig is. Voor de reistijd (afhankelijk van de afstand en bereikbaarheid) worden extra kosten in rekening gebracht (in overleg te bepalen, ongeveer 10,00 per 15 minuten).

Betalingsvoorwaarden
De door de praktijk aan u gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen binnen 30 dagen na de datum van de nota te zijn betaald. Overige betalingsvoorwaarden kunt u bij een praktijk-medewerker navragen.

No-show
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is uw psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid aan u in rekening te brengen. Dit betekent dat u buiten de kosten voor de behandeling een aparte nota krijgt. Deze nota moet u zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.