Generalistische Basis-GGZ (voorheen eerstelijns psychologische zorg)

Vanaf 1 januari 2014 bestaat de geestelijke gezondheidszorg uit:
- Huisartszorg: aangeboden door de huisarts en praktijkondersteuner-GGZ
- Generalistische Basis-GGZ
- Gespecialiseerde-GGZ
Onze praktijk biedt hulp binnen de Generalistische Basis-GGZ. Het is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige psychische problematiek.
Samen met u wordt uw hulpvraag op een concrete en praktische manier uitgewerkt. De hulp is erop gericht om uw klachten te verminderen of om uw problemen beter te kunnen hanteren. Kenmerkend is verder dat de hulp klachtgericht en generalistisch is.