Kinderen en jeugdigen

Onze praktijk biedt diagnostiek en behandeling aan voor uiteenlopende problemen van kinderen en jeugdigen en hun ouders. U kunt hierbij denken aan:
  • gedragsklachten (bijv. agressief gedrag, driftbuien, vaak ruzie maken)
  • sociaal-emotionele problematiek (bijv. geen vriend(inn)en, (sociaal) angstig, verlegen/teruggetrokken, geringe weerbaarheid, dwanghandelingen of -gedachten, gepest worden, negatief zelfbeeld en somberheid)
  • faalangst/onzekerheid
  • opvoedingsvragen (bijv. hoe stel ik grenzen, hoe ga ik om met (faal)angst van mijn kind, hoe doorbreek in een negatief interactie-spiraal, hoe kan ik het spel van mijn kind begeleiden)
  • onbegrepen lichamelijke klachten (bijv. moeheid, buikpijn, hoofdpijn, slaapproblemen)
  • traumaverwerking (bijv. na verlies van een ouder/naaste of na een schokkende gebeurtenis)
  • werkhoudingproblemen (bijv. snel afgeleid zijn, dromerigheid, motivatieprobleem, interesseprobleem)
  • leerproblemen (bijv. leesproblemen, spellingproblemen, rekenproblemen)
  • schoolkeuzeproblematiek (bijv. eind Basisschool of eind Voortgezet Onderwijs, profielkeuze Voortgezet Onderwijs)


Download de folder Kinderen en Jeugdigen