Vormen van hulp

Wij bieden onder andere de volgende vormen van hulp:

Adviesgesprek: dit is een eenmalig gesprek waarin u ons vraagt om advies met betrekking tot een bepaald probleem of keuze.

Individuele gesprekken, waarbij meestal klachtgericht wordt gewerkt. Ook het vergroten van uw inzicht in bijv. de manier waarop u gewend bent om met problemen of met anderen om te gaan kan een behandeldoel zijn. Samen met u wordt gezocht naar mogelijkheden om veranderingen of misschien juist acceptatie te kunnen bereiken.

Relatiegesprekken waarin u samen met uw partner komt om de relationele problemen gezamenlijk aan te pakken. Vanuit inzicht in de onderlinge wisselwerking en ieders aandeel in de problematiek kan gewerkt worden aan een meer positieve en constructieve omgang met elkaar.

Gezinsgesprekken, als er problemen zijn tussen ouders en kinderen, waarbij met name getracht wordt de onderlinge communicatie te verbeteren.

Ouderbegeleiding van ouders die problemen ervaren in de opvoeding van hun kind. Het is dan mogelijk dat uw kind bij een andere collega in de praktijk in behandeling is.