Diagnostiek en behandeling bij volwassenen

Psychodiagnostisch onderzoek

In de intake- of diagnostische fase wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten en testen ter aanvulling op het intake-gesprek. Zo kan in relatief korte tijd aanvullende informatie verzameld worden over onder andere de aard en ernst van uw klachten. Ook kan inzicht worden verkregen in uw manier van omgaan met problemen of persoonseigenschappen die aanhoudende of terugkerende problemen kunnen verklaren. Er wordt zowel gekeken naar uw beperkingen en mogelijk kwetsbare kanten als naar uw sterke kanten en effectieve oplossingsstrategieen.

De gegevens uit de intake en het aanvullend psychodiagnostisch onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van het behandelplan. Dit behandelplan wordt vervolgens met u besproken.

Behandeling

Nadat er met u overeenstemming is bereikt over de werkwijze en behandeldoelen start de behandelfase.
Afhankelijk van de problematiek, uw hulpvraag en wensen zal er in overleg met u gekozen worden voor een bepaalde aanpak. Dat kan variƫren van gedragstherapeutische technieken of een systeemgerichte aanpak, oplossingsgerichte gesprekken, inzichtgevende therapie, (aandachtgerichte)cognitieve therapie, EMDR (bij traumaverwerking) tot ontspanningstechnieken.
Meestal wordt er gewerkt met een combinatie van genoemde methoden. We verwachten van u dat u tussen de gesprekken door bereid bent om met behulp van opdrachten en oefeningen aan uw probleem te werken.