Registraties

Als u hulp zoekt van een gezondheidszorg- of eerstelijnspsycholoog, mag u ervan uitgaan dat u goed geholpen wordt. Een eerstelijnspsycholoog is een universitair opgeleide psycholoog die gespecialiseerd is in kortdurende behandelingen van uiteenlpende psychische en psychosociale problemen en zich verplicht heeft tot nascholing en intervisie op het gebied van de eerstelijnspsychologie.

GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG BIG (GZ-PSYCHOLOOG)
Erkende GZ-psychologen zijn geregistreerd in het BIG-register van Gezondheidszorgpsychologen van het ministerie van VWS (BIG = Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is een postdoctorale beroepsopleiding.

EERSTELIJNSPSYCHOLOOG NIP
De eerstelijnspsycholoog is als gezondheidszorgpsycholoog opgenomen in het BIG-register en is aanvullend gekwalificeerd als eerstelijnspsycholoog volgens het kwalificatieregister van eerstelijnspsychologen van het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen.

KINDER- EN JEUGDPSYCHOLOOG NIP
Het werken met kinderen en jeugdigen vereist specifieke deskundigheid. Het NIP heeft daarom de registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog in het leven geroepen. Alleen NIP-psychologen die aantoonbaar een vastgestelde hoeveelheid werkervaring, cursussen en intervisie op het terrein van kind en jeugdige hebben gevolgd, komen in aanmerking voor deze registratie.

ORTHOPEDAGOOG-GENERALIST NVO
De NVO, de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen, beheert een aantal registraties, die na het behalen van de universitaire studies kunnen worden verkregen. Orthopedagogen kunnen geregistreerd worden als NVO Orthopedagoog-Generalist als zij voldoen aan een aantal eisen met betrekking tot: werkervaring op het terrein van diagnostiek en behandeling, post-academisch onderwijs en intervisie op het gebied van kind en jeugdige.