Klachtenregeling

Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Ondanks ons streven naar goede kwaliteit en dienstverlening, kan er ook bij ons iets verkeerd gaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening door een van de medewerkers of de rekening.
Wij zien klachten als mogelijkheid om onze zorg te verbeteren. Dus heeft u vragen of klachten, laat het dan weten! Wij zullen ons best doen om aan een oplossing te werken.

Wat kunt u doen:

* Een klacht indienen bij uw psycholoog
Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog bij wie u onder behandeling bent, is vaak de snelste weg tot een oplossing. U kunt ook bellen of een brief schrijven naar die persoon. Uw klacht wordt altijd serieus genomen.

* Een klacht indienen bij een andere psycholoog van onze praktijk
Wanneer u het moeilijk vindt om met uw eigen behandelaar over uw klacht te spreken of het gesprek naar uw idee niet het gewenste effect heeft gehad, kunt u een andere psycholoog van onze praktijk inschakelen. Dit kunt u doen door een brief te schrijven of te bellen. Deze psycholoog zal zowel met u als met uw behandelaar gaan praten. Vervolgens zal er dan zo spoedig mogelijk naar een oplossing worden gezocht.

* Klachtenregeling LVVP
Mocht een gesprek met uw psycholoog en/of een collega-psycholoog niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de LVVP.
Als uw psycholoog lid is van de LVVP, dan kunt u gebruik maken van de LVVP-klachtenregeling. Op www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/ vindt u meer informatie.

* Klachtenregeling NIP
Het College van Toezicht neemt klachten in behandeling over psychologen die NIP-lid zijn. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog (zie Beroepscode). Meer informatie over de procedure leest u op www.psynip.nl.

* Klachtenregeling NVO
Als uw psycholoog lid is van de NVO, dan kunt u gebruik maken van de NVO-klachtenregeling. Op https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht/klachtenprocedure.aspx vindt u meer informatie.