Behandelmethodieken

Cognitieve gedragstherapie


Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het veranderen van de manier van denken. Hierbij onderzoekt u of uw wijze van denken wel terecht/functioneel is en wordt gezocht naar een meer realistische manier van denken.
Cognitieve gedragstherapie is een geïntegreerde behandeling. Uit onderzoek is gebleken dat beide methoden van waarde zijn en dat zij heel goed in combinatie met elkaar kunnen worden toegepast. Binnen deze combinatie ligt de nadruk soms meer op de manier van denken en interpreteren. Soms meer op de manier van doen en laten. In andere gevallen wordt gelijktijdig aan beide aspecten gewerkt.
Cognitieve gedragstherapie is sterk gericht op de actualiteit. In de therapie gaat het vooral over moeilijkheden die in het heden spelen. Er wordt met oefeningen en opdrachten gewerkt.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat zowel cognitieve therapie als gedragstherapie, �anders tegen moeilijkheden leren aankijken en er anders mee omgaan�, goed op elkaar aansluiten en effectief zijn in het verminderen van o.a. depressieve en angstklachten.

Oplossingsgerichte therapie


Oplossingsgerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin de situatie zoals u die zich wenst het uitgangspunt is. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt o.a. gezocht naar oplossingen die u zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast. De nadruk wordt vooral gelegd op uw sterke kanten, hulpbronnen en oplossingen.

bron: www.solution-focused.nl (netwerk oplossingsgericht werkenden)

EMDR


EMDR (eye movement desensitization reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval of een geweldsincident. Door de nare gebeurtenis opnieuw in herinnering te roepen in combinatie met een afleidende stimulus, meestal geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend rechts en links worden aangeboden, zal de herinnering aan het traumatisch beeld in relatief korte tijd de emotionele lading verliezen. Het wordt dus steeds minder pijnlijk om aan de gebeurtenis te denken. EMDR is een effectief bewezen behandelmethode bij een posttraumatische stress-stoornis. Tegenwoordig is er steeds meer bewijs dat EMDR ook bij andere problemen of klachten effectief kan zijn zoals angstklachten, chronische pijn en depressie. Ook wanneer u last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een totaalbehandeling worden toegepast. Uitgangspunt is telkens dat de klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen.
EMDR is een relatief nieuwe therapievorm. Hoe het precies werkt is nog niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat door EMDR het natuurlijk verwerkingssysteem en lichamelijke ontspanning wordt gestimuleerd.

bron: www.emdr.nl (vereniging EMDR Nederland)

Mindfulness based Cognitive Therapy en Acceptatie en Commitment Therapie


MBCT en ACT worden gezien als nieuwe vormen van cognitieve gedragstherapie.
MBCT is de praktische toepassing van mindfulness (het opmerken en toelaten van gedachten en gevoelens die er op dit moment zijn, zonder oordeel) met als doel ingesleten en automatische reactiepatronen te veranderen. Met behulp van gerichte aandachtsoefeningen kunt u zich meer bewust worden van niet effectieve denk- en emotionele patronen en kan er ruimte ontstaan om bv. op somberheid, spanning of (chronische) lichamelijke klachten op een andere manier te reageren.
Ook bij ACT worden mindfulness-oefeningen ingezet om een acceptatiegerichte houding t.o.v. emoties en gedachten die niet direct te beïnvloeden zijn aan te leren. Het doel is dan niet het bestrijden en beheersen van klachten maar het vergroten van de psychologische flexibiliteit zodat u met bewuste aandacht, zonder onnodig verzet tegen psychisch leed en vanuit zelf gekozen persoonlijke waarden kunt leven.