Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

De Psychologenpraktijk is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de dienstverlening
aan zijn cliënten en deze verantwoordelijkheid is zeker ook aan de orde in geval van
dienstverlening aan cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of
kindermishandeling.

Van de beroepskrachten die werkzaam zijn in de Psychologenpraktijk wordt op basis van deze
verantwoordelijkheid verwacht dat zij in alle contacten met cliënten attent zijn op signalen die
kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze
signalen met als doel signaleren en stoppen van het mogelijke geweld en hulp bieden bij de gevolgen ervan.

De volledige meldcode kunt u bij de praktijk opvragen.