Maatregelen Coronavirus

Laatste update: 4 januari 2021; conform advies/richtlijnen vanuit de beroepsvereniging LVVP en binnen de kaders die RIVM en Rijksoverheid aangeven.

Psychologenpraktijk Drachten is, met de nodige aanpassingen, geopend voor individuele behandelingen.

In deze tijd met risico op besmetting door het Corona-virus en het streven dit zoveel als mogelijk te voorkomen, maken de psychologen/behandelaars in onze praktijk in overleg met u als cliënt een zorgvuldige afweging over de vorm waarin de psychologische behandeling het beste kan worden aangeboden.

Voorop staat dat cliënten de behandeling die zij nodig hebben, ook in deze lastige omstandigheden krijgen. Dit betekent dat een behandeling Face to Face plaats vindt waar dat nodig is. Wanneer alternatieven even goed mogelijk zijn, of wanneer vanwege de fysieke kwetsbaarheid van de cliënt of de behandelaar er aanpassingen noodzakelijk zijn, dan wordt een Face to Face behandeling vervangen door (beeld)bellen, emailconsulten of een andere vorm van digitale behandeling. De praktijk biedt nl. verschillende ehealth-programma’s aan waarmee cliënten thuis actief aan de eigen behandeling kunnen werken met ondersteuning en begeleiding van een van onze psychologen. Samenvattend: wij als psychologen streven ernaar kwalitatief goede behandelingen aan te blijven bieden en proberen hierin samen met cliënten (en zijn naasten) te streven naar maatwerk in de best passende vorm.

Toelichting bij het plannen van een Face to Face-contact: bij het aanbieden van een Face to Face-contact is het toepassen van de regels ter voorkoming van besmetting belangrijk. De psychologen blijven de gezondheidstoestand van cliënten proactief monitoren. Dit houdt in dat de behandelend psycholoog voorafgaand aan het geplande Face to Face-consult, contact met betreffende cliënt opneemt om navraag te doen over de actuele gezondheidstoestand van de cliënt en zijn naasten. Of het geplande Face to Face-contact definitief door kan gaan, is ter beoordeling aan de behandelend psycholoog.

Volledigheidshalve vermelden wij de criteria die wij hanteren voor het inplannen van Face to Face-contacten: Noch bij de therapeut, noch bij de cliënt is er sprake van (lichte) verkoudheidsklachten, keelpijn, niezen, verlies van reuk en smaak, hoesten of koorts. En tevens geldt dat zowel de therapeut als de cliënt niet in contact zijn geweest met een persoon die bovengenoemde klachten vertoont.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen in de wachtkamer en spreekkamer:

  • Kom pas binnen op de afgesproken tijd, zodat er zo min mogelijk mensen tegelijkertijd in de wachtkamer zitten. Wij hebben de opstelling in de wachtkamer gewijzigd zodat er voldoende ruimte is tussen de zitplaatsen
  • Draag in de wachtkamer en toiletten een mondkapje. In de spreekkamer mag het mondkapje af.
  • Was bij binnenkomst uw handen met desinfectiemiddel dat voor u klaar staat
  • We schudden geen handen en houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
  • Spreekkamers worden voortdurend geventileerd waardoor het kouder dan normaal kan zijn.
  • We bieden geen koffie, thee of water aan. Als u iets wilt drinken kunt u dat zelf van huis meenemen.

Bereikbaarheid
Wij staan op de gebruikelijke kantoortijden en werkdagen nog steeds voor u klaar. Houdt u er echter rekening mee dat wij vanwege de maatregelen verminderd bereikbaar kunnen zijn. Met name onze telefonische bereikbaarheid (via praktijknummer 0512-519383) kan tijdelijk verminderd zijn. Ons verzoek is om zoveel mogelijk per e-mail contact te onderhouden met uw therapeut, via het e-mailadres van uw therapeut.

Gevoelens van angst, stress en onveiligheid door het coronavirus?
Geef dit aan bij uw therapeut. Deze gaat samen met u kijken naar een geschikte behandeling.

Belangrijke links met onder andere informatie, tips en lotgenotencontact:
https://wijzijnmind.nl/corona
https://www.nji.nl/coronavirus