Tijdelijke aanmeldstop voor nieuwe cliënten

Cliëntenstop

Er is een tijdelijke aanmeldstop voor nieuwe cliënten. Zodra er weer ruimte is zullen we dat hier melden. Oud-cliënten kunnen contact opnemen voor overleg.

Wachtlijstbemiddeling

Als u vragen heeft over de wachttijden dan kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximale aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).