Wachttijd & Aanmelding

Actuele wachttijden

Bij volwassenen is de aanmeldingswachttijd (wachttijd tussen aanmelding en intake) gemiddeld 15-17 weken. Bij kinderen en jeugdigen is, afhankelijk van de hulpvraag, de wachttijd 14-18 weken.  Na de intake gaat de behandeling aansluitend van start (geen extra wachttijd). 

Vanwege het bereiken van het zorgkostenplafond kunnen wij op dit moment geen aanmeldingen van verzekerden van de CZ-groep (CZ, OHRA, Nat.Nederlanden) en VGZ-groep (o.a. VGZ, Unive, IZA, UMC) meer aannemen. U kunt contact opnemen met de zorgverzekeraar voor overleg.

 

Wachtlijstbemiddeling

Als u vragen heeft over de wachttijden dan kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximale aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Laatste update 03-11-2022

Aanmelden

U kunt op advies van uw huisarts of een andere verwijzer zoals schoolarts of bedrijfsarts aanmelden. Als u op eigen initiatief aanmeldt vinden wij het belangrijk dat u met uw huisarts overlegt.

Voor vergoeding van de hulp door uw zorgverzekeraar (vanaf 18 jaar) is een indicatie en verwijsbrief van de huisarts nodig.

De Friese gemeenten vergoeden vanuit de Jeugdwet hulp en zorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar, mits er een verwijzing is van het gebiedsteam of een (huis)arts.

Aanmelden kan tijdens het telefonisch spreekuur van maandag tot en met vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur. Telefoon: 0512 519383.

U spreekt dan met één van de psychologen. Ook kunt u overleggen over een verwijzing door de huisarts of over het hulpaanbod binnen de praktijk.