Aanmelding & wachttijden

Aanmelding bij de praktijk

Aanmelden kan tijdens het telefonisch spreekuur (0512 519383) op maandag en woensdag van 12.00 tot 13.00 en vrijdag van 13.00 tot          14.00 uur.  Op de overige dagen kunt u een bericht achterlaten op ons antwoordapparaat en wordt u door één van onze psychologen teruggebeld. Ook kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@ppdrachten.nl

U kunt zich op advies van uw huisarts of een andere verwijzer zoals schoolarts of bedrijfsarts bij ons aanmelden. Als u op eigen initiatief aanmeldt vinden wij het belangrijk dat u met uw huisarts overlegt. Ook kunt u overleggen over een verwijzing door de huisarts of over het hulpaanbod binnen onze praktijk.

Voor vergoeding van de hulp door uw zorgverzekeraar (vanaf 18 jaar) is een verwijsbrief van de huisarts nodig.

De Friese gemeenten vergoeden vanuit de Jeugdwet hulp en zorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar, mits er een verwijzing is van het gebiedsteam of een (huis)arts.

 

 

Actuele wachttijden

Volwassenen –  Aanmeldstop 

Op dit moment geldt er vanwege de lange wachttijd een aanmeldstop voor volwassenen. U kunt helaas niet op de wachtlijst worden geplaatst en verwijzen u terug naar uw huisarts voor het zoeken van een andere zorgaanbieder. Oud-cliënten kunnen contact opnemen voor overleg.

Kind en Jeugdigen tot 18 jaar

Voor kind & Jeugdigen is de wachttijd 20 weken.

Omdat van tevoren niet altijd bekend is hoe lang een behandeling gaat duren kan de wachttijd enigszins afwijken. Zowel bij Kind en Jeugdigen als bij Volwassenen gaat na de intake de behandeling aansluitend van start (geen extra wachttijd). 

Wachtlijstbemiddeling

Als u vragen heeft over de wachttijden dan kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een andere zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximale aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Laatste update 19-09-2023