Aanmelding & wachttijden

Aanmelding bij de praktijk

U kunt op advies van uw huisarts of een andere verwijzer zoals schoolarts of bedrijfsarts aanmelden. Als u op eigen initiatief aanmeldt vinden wij het belangrijk dat u met uw huisarts overlegt.

Voor vergoeding van de hulp door uw zorgverzekeraar (vanaf 18 jaar) is een indicatie en verwijsbrief van de huisarts nodig.

De Friese gemeenten vergoeden vanuit de Jeugdwet hulp en zorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar, mits er een verwijzing is van het gebiedsteam of een (huis)arts.

Aanmelden kan tijdens het telefonisch spreekuur van maandag tot en met donderdag tussen 12.00 en 13.00 uur. En op vrijdag tussen 13:00 en 14:00 uur. Telefoonnummer: 0512 519383.

U spreekt dan met één van de psychologen. Ook kunt u overleggen over een verwijzing door de huisarts of over het hulpaanbod binnen de praktijk.

Actuele wachttijden

Aanmeldstop wachtlijst

Op dit moment geldt er zowel voor de wachtlijst Kind en Jeugdigen als voor de wachtlijst Volwassenen een aanmeldstop.  U kunt helaas niet op de wachtlijst worden geplaatst en verwijzen u terug naar uw huisarts voor het zoeken van een andere zorgaanbieder. Oud-cliënten kunnen contact opnemen voor overleg.

Wachtlijstbemiddeling

Als u vragen heeft over de wachttijden dan kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een andere zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximale aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Laatste update 10-01-2023