Aanmelden en afspraken

Actuele wachttijden

De wachttijd voor volwassenen bedraagt: 10 tot 12 weken.
De wachttijd voor kinderen en jongeren bedraagt: 10 tot 12 weken.
Bij zowel kinderen als volwassenen kan de behandeling of begeleiding aansluitend na de intakefase starten.

Laatste update 24-06-2021

Aanmelden

U kunt op advies van uw huisarts of een andere verwijzer zoals schoolarts of bedrijfsarts aanmelden. Als u op eigen initiatief aanmeldt vinden wij het belangrijk dat u met uw huisarts overlegt.

Voor vergoeding van de hulp door uw zorgverzekeraar (vanaf 18 jaar) is een indicatie en verwijsbrief van de huisarts nodig.

De Friese gemeenten vergoeden vanuit de Jeugdwet hulp en zorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar, mits er een verwijzing is van het gebiedsteam of een (huis)arts.

Aanmelden kan tijdens het telefonisch spreekuur van maandag tot en met vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur. Telefoon: 0512 519383.

U spreekt dan met één van de psychologen. Ook kunt u overleggen over een verwijzing door de huisarts of over het hulpaanbod binnen de praktijk.