Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 heeft iedere zorgaanbieder in de curatieve GGZ de verplichting over een kwaliteitsstatuut te beschikken. In het kwaliteitsstatuut wordt beschreven hoe de zorg bij de zorgaanbieder is georganiseerd.
Hiermee wordt voor (potentiële) cliënten en anderen duidelijk wat men bij de zorgverlening mag verwachten. Het kwaliteitsstatuut van onze psychologen kunt u op de praktijk inzien of via de volgende links:

$

Janneke Ruijne

$

Paulien de Boer

$

Suzy Tan

$

Bianca van Dijk

$

Informatiefolder kwaliteitsstatuut GZZ 2022