Registraties en lidmaatschappen

Mw. drs. J.H. (Janneke) Ruijne

 • Gezondheidszorgpsycholoog
  BIG-nr. 79049159525
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • BIG Orthopedagoog-generalist, BIG-nr.09049159531
 • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Orthopedagoog-generalist van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO)
 • EMDR Practitioner
 • Aangesloten bij NIP, LVVP en VEN

Mw. drs. A.S. (Suzy) Tan

 • Gezondheidszorgpsycholoog, BIG-nr. 39062052425
 • EMDR therapeut
 • Aangesloten bij NIP, LVVP

Mw. Drs. P. (Paulien) de Boer

 • Gezondheidszorgpsycholoog, BIG-nr. 19064771125
 • BIG Orthopedagoog-generalist, BIG-nr. 59064771131
 • Geregistreerd als kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Geregistreerd eerstelijns psycholoog NIP
 • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Orthopedagoog-generalist van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO)
 • EMDR therapeut
 • Aangesloten bij NIP

Mw. drs. B.P. (Bianca) van Dijk

 • Gezondheidszorgpsycholoog
  BIG-nr. 29925999725
 • Cognitief gedragstherapeut VGCt® in opleiding
 • EMDR therapeut
 • Aangesloten bij NIP

Mw. drs. A.L.M. (Fia) van der Veer

 • Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd
 • Kinder- en jeugdpsycholoog SKJ
 • Aangesloten bij NIP

Gebruikte afkortingen

BIG – Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

LVVP – Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten

NIP – Nederlands Instituut van Psychologen

NLP – Neuro Linguïstisch Programmeren

NVO – Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen

SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

VGCt – Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën

VEN – Verenging EMDR Nederland