Beroepscodes

no display

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

no display

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Beroepscode NIP en NVO

De eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan beroepsmatig handelen van een psycholoog of orthopedagoog worden gesteld zijn vastgelegd in een beroepscode.

Door toepassing van een beroepscode is het voor de cliënt en voor de psycholoog/orthopedagoog duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten.

De beroepscode omschrijft morele en ethische regels over onder meer:

 • de positie van de cliënt en wettelijke vertegenwoordigers
 • algemene beginselen van de beroepsuitoefening, zoals deskundigheid en bekwaamheid, zorgvuldigheid, geheimhouding en professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • het aangaan van een professionele relatie
 • gedragsregels gedurende de professionele relatie
 • interdisciplinaire samenwerking en assistentie
 • dossier
 • rapportage
 • verstrekken van gegevens in verband met wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, supervisie en intervisie.

De beroepscode stelt daarbij de belangen van de cliënt altijd voorop, met als doel dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog of orthopedagoog.

De psycholoog/orthopedagoog komt de verplichtingen uit de beroepscode na, voor zover het gaat om het geven van toestemming en/of het uitoefenen van rechten t.a.v. het dossier jegens:

 • de wettelijke vertegenwoordiger(s) indien de cliënt nog geen 12 jaar is;
 • de cliënt en de wettelijk vertegenwoordiger(s) indien de cliënt al wel 12 is maar nog geen 16 jaar is;
 • de cliënt indien hij 16 jaar of ouder is.

De beroepscodes worden vastgesteld door de beroepsvereniging van psychologen, het NIP, en de beroepsvereniging van pedagogen en onderwijskundigen, de NVO.

https://psynip.nl/beroepskwaliteit/beroepscode/

https://www.nvo.nl/kwaliteit/beroepscode-en-tuchtrecht

Janneke Ruijne en Paulien de Boer zijn lid van zowel het NIP als de NVO.

Suzy Tan, Bianca van Dijk en Fia van der Veer zijn lid van het NIP.

 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De wet ‘Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in verschillende sectoren, waaronder gezondheidszorg, een meldcode moeten hebben en het gebruik hiervan moeten bevorderen.

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of er voldoende hulp kan worden ingezet en of er een melding gedaan moet worden bij Veilig Thuis.

De 5 stappen van de meldcode:

 1. Breng signalen in kaart. De kindcheck is onderdeel van deze stap.
 2. Overleg met een collega.
 3. Ga in gesprek met de betrokkene(n).
 4. Weeg het huiselijk geweld of de kindermishandeling met behulp van het afwegingskader  https://www.afwegingskadermeldcode.nl/
 5. Neem een beslissing.
De Kindcheck

De Kindcheck (https://www.augeo.nl/kindcheck) is onderdeel van stap 1 van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De kindcheck is aan de orde wanneer een volwassen of adolescente cliënt problemen heeft die schade kunnen veroorzaken bij minderjarige kinderen. Het kan hierbij gaan om volwassen cliënten met (ernstige) psychische problemen, drugs- of alcoholverslaving of een gewelddadige partner. Bij adolescente cliënten met dergelijke problemen wordt nagegaan of zij minderjarige broers of zussen hebben met wie zij in een huis wonen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Veilig Thuis Friesland en de Rijksoverheid (zie link): https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode