Toelichting registraties

Gezondheidszorgpsycholoog BIG (GZ-psycholoog)

Erkende GZ-psychologen zijn geregistreerd in het BIG-register van Gezondheidszorgpsychologen van het ministerie van VWS (BIG = Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De gezondheidszorgpsycholoog heeft na een universitaire vooropleiding op doctoraal of masterniveau een verdiepende opleiding gevolgd.

Eerstelijnspsycholoog NIP

De eerstelijnspsycholoog is als gezondheidszorgpsycholoog opgenomen in het BIG-register en is aanvullend gekwalificeerd als eerstelijnspsycholoog volgens het kwalificatieregister van eerstelijnspsychologen van het NIP.

Kinder- en jeugdpsycholoog NIP

Het werken met kinderen en jeugdigen vereist specifieke deskundigheid. Het NIP heeft daarom de registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog in het leven geroepen. Alleen NIP-psychologen die aantoonbaar een vastgestelde hoeveelheid werkervaring, cursussen en intervisie op het terrein van kind en jeugdige hebben gevolgd, komen in aanmerking voor deze registratie.

BIG-orthopedagoog-generalist en NVO kwaliteitsregister orthopedagoog-generalist

Een orthopedagoog-generalist heeft na de universitaire studie (ortho)pedagogiek een postdoctorale of postmasteropleiding gevolgd. Op basis van het diploma Orthopedagoog-generalist kan men zich inschrijven in het BIG-register. Met herregistratie in het BIG-register toont de orthopedagoog-generalist aan dat deze de juiste (hoeveelheid) werkervaring heeft opgedaan.
Daarnaast kan een orthopedagoog-generalist zich registreren in het NVO Kwaliteitsregister orthopedagoog-generalist.  Registratie in het NVO Kwaliteitsregister toont aan dat een orthopedagoog-generalist bijblijft in zijn vak door te werken aan zijn vakbekwaamheid en persoonlijke ontwikkeling, door middel van o.a. scholing en intervisie.

Kinder- en jeugdpsycholoog SKJ

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is het beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Een kinder- en jeugdpsycholoog SKJ heeft de ervaring, kennis en vaardigheden om goede hulp te bieden in complexe situaties.