Medewerkers

Mw. drs. Janneke Ruijne

Ik werk al meer dan 30 jaar in deze vrijgevestigde praktijk en ben nog steeds erg blij met hoe ik vanuit deze setting mijn vak kan uitoefenen. Voor mij vormen de lage instapdrempel voor cliënten en de persoonlijke benadering de belangrijkste pijlers voor de hulp en behandelingen die ik bied.

Het meest inspirerend in mijn werk vind ik het kunnen leveren van een bijdrage aan het veranderingsproces dat cliënten willen doormaken. Vanuit een open en vertrouwde samenwerkingsrelatie wordt een gezamenlijke reis ondernomen waarbij zowel cliënt als ik een actieve rol vervullen. Samen met  de cliënt stel ik beeldvorming, behandeldoelen en concreet behandelplan op. Ik probeer maatwerk te leveren en goed aan te sluiten bij de behoefte, voorkeuren en tempo van de cliënt. Tijdens de behandeling pas ik interventies en technieken toe veelal vanuit de cognitief gedragstherapeutische invalshoek, aangevuld met andere methodieken zoals schematherapie, focussen, Acceptance and Commitment Therapy en mindfulnesstechnieken. Ook bied ik EMDR-therapie aan als behandelmethode, waarbij mijn ervaring is dat in relatief korte tijd, therapeutische doelen verrassend goed bereikt kunnen worden. Naast het luisterend oor, ondersteunende en inzichtgevende gesprekken, probeer ik cliënten ook door middel van gerichte interventies, oefeningen en huiswerkopdrachten, de nieuwe leerervaringen op te laten doen en de gewenste vaardigheden te laten ontwikkelen.

Het biedt  veel voldoening om na een relatief kort maar vaak wel intensief traject, cliënten weer los te kunnen laten nadat zij het vertrouwen in hun eigen ontwikkeling weer hebben hervonden.

Daarnaast geniet ik van de goede onderlinge samenwerking in ons kleine, hechte en loyale team!

 

 

Mw. drs. Suzy Tan

Sinds 2006 werk ik met veel plezier in het team volwassenen. Na ruim 20 jaar werken in de GGZ kan ik nog steeds zeggen dat ik het werk erg boeiend en inspirerend vind. Met name het opbouwen van een vertrouwensrelatie waarin mensen hun persoonlijke verhalen met mij durven te delen en het samen op weg gaan naar meer kwaliteit van leven. Ik hoop er aan bij te dragen dat cliënten hun unieke kwaliteiten en groeimogelijkheden, maar ook hun kwetsbaarheden, beter leren kennen. Dat ze leren omgaan met wat ze niet kunnen veranderen en te verbeteren waar ze wel invloed op hebben. Aandacht voor het innerlijk (gedachten en gevoelens) en het handelen, maar ook de directe leefomgeving en de wisselwerking hiertussen vind ik belangrijk. En naast het bezig zijn met het verminderen van klachten en problemen, vind ik het verrijkend om te helpen stappen te zetten naar een leven vanuit persoonlijke waarden en zingeving. Ik maak in de gesprekken veel gebruik van Cognitieve gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy en EMDR.

 

Mw. drs. Paulien de Boer

Sinds 2009 werk ik bij Psychologenpraktijk Drachten, vooral met kinderen, jeugdigen en adolescenten. Ik ben gespecialiseerd in zowel diagnostiek als behandeling van diverse klachten en (ontwikkelings-)stoornissen. Mijn werkplezier haal ik uit de diversiteit in hulpvragen en leeftijden (ongeveer 5 t/m 25 jaar). Naast het bieden van hulp, vind ik het bijzondere aan mijn werk dat ik met een cliënt een stukje mee mag lopen in zijn of haar leven. Deze ervaringen verruimen mijn blik en kan ik weer gebruiken in mijn werk met andere cliënten. Dat we daarbij samenwerken met hun ouders spreekt voor zich. Vanuit mijn vorige werksetting heb ik tevens veel ervaring met het samenwerken met scholen. Speciale affiniteit heb ik met kinderen met autisme.

Mw. drs. Bianca van Dijk

Sinds 2019 werk ik met veel plezier binnen onze eigen praktijk voor de generalistische basis GGZ. Hiervoor heb ik 11 jaar gewerkt bij een instelling voor specialistische GGZ gericht op problematisch middelengebruik en verslaving. Het persoonlijke contact met cliënten is voor mij de basis van mijn enthousiasme voor dit vak. Elk mens is uniek en niet één client is hetzelfde. Dit houdt mijn werk boeiend en uitdagend. In het begin van de therapie sta ik uitgebreid stil bij ieders persoonlijke verhaal en welke aanwijzingen we daarin vinden die in verband staan met de huidige klachten.  Ik werk hierbij vanuit de cognitieve gedragstherapie. Hiernaast maak ik gebruik van EMDR en ervaringsgerichte technieken, om niet alleen via het denken, maar ook via het gevoel veranderingen teweeg te brengen in iemands functioneren en welbevinden.

Mw. drs. Fia van der Veer

  • aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
  • geregistreerd als registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd
  • geregistreerd in het beroepsregister Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) als Kinder- en jeugdpsycholoog SKJ

Mw. Mariet Groen- van der Wal

Halverwege 2020 ben ik bij de praktijk aan het werk gegaan als praktijkondersteuner/-manager.
Het geeft veel voldoening om de zorgverleners van de praktijk zoveel mogelijk te ‘ontzorgen’ zodat ze meer tijd overhouden voor de cliënten. Ik ben gespecialiseerd in financiële administratie en heb onder andere een aantal jaren voor een zorgverzekeraar gewerkt. Vooral die laatste werkervaring biedt veel voordelen ten aanzien van mijn werk voor de praktijk. Naast de zorgadministratie voor psychologenpraktijk Drachten heb ik meerdere opdrachtgevers, waaronder nog een GGZ- instelling. Mijn werkzaamheden voor psychologenpraktijk Drachten zijn een welkome aanvulling op mijn andere opdrachten. Het is een fijne werkomgeving met een fantastisch team.

 

 

 

Mw. drs. Anke Keuning vanaf 01-01-2023 met pensioen

 

Na bijna 40 jaar werkzaam te zijn geweest als psycholoog ben ik per 1 januari 2023 met pensioen gegaan. Ik kijk terug op een heel boeiende en inspirerende periode in mijn leven, waarbij ik mijn hart heb kunnen volgen in het werken als vrijgevestigd psycholoog. Aanvankelijk in een solopraktijk maar in de loop der jaren in teamverband met heel fijne collega psychologen. Ik wil iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Het geeft een goed gevoel om een bloeiende praktijk achter te kunnen laten en dat deze praktijk een plek in de Basis GGZ en de Specialistische Jeugdhulp in Drachten heeft ingenomen.

Alle dossiers van oud-cliënten zijn in beheer van Psychologenpraktijk Drachten. Voor vragen of heraanmelding kunt u contact opnemen met de praktijk.