Medewerkers

Mw. drs. Anke Keuning

Sinds 1986 werk ik met heel veel plezier in deze vrijgevestigde praktijk voor Basis GGZ. Een persoonlijke benadering staat bij mij voorop. Het bieden van zorg op maat vind ik erg belangrijk en zo tracht ik goed aan te sluiten bij ieders hulpvraag. Ik werk kortdurend, klachtgericht en met een duidelijk plan van aanpak dat ik samen met jou  vaststel. Daarbij gaan we o.a. op zoek naar de sterke kanten van jou als  persoon en hoe je die kunt inzetten om de balans in het leven weer terug te vinden en op eigen kracht verder te kunnen. Ik combineer technieken uit de cognitieve gedragstherapie, de oplossingsgerichte therapie, de directieve therapie en de Acceptance and Commitment Therapie. Tenslotte werk ik al vele jaren met EMDR voor verwerkingsproblematiek, waarbij ik steeds opnieuw ervaar hoe doeltreffend en helpend dit instrument is. Ik word vaak beschreven als eerlijk, open en direct, soms confronterend, maar wel vanuit de basis van vertrouwen en respect. Ik werk met volwassenen (vanaf 18 jaar) en de laatste jaren ben ik steeds meer ouderen ( 60 plussers) gaan zien. Ik spreek zowel Nederlands als Fries en bied je daarin de keuze.

Mw. drs. Janneke Ruijne

Ik werk al meer dan 30 jaar in deze vrijgevestigde praktijk en ben nog steeds erg blij met hoe ik vanuit deze setting mijn vak kan uitoefenen. Voor mij vormen de lage instapdrempel voor cliënten en de persoonlijke benadering de belangrijkste pijlers voor de hulp en behandelingen die ik bied.

Het meest inspirerend in mijn werk vind ik het kunnen leveren van een bijdrage aan het veranderingsproces dat cliënten willen doormaken. Vanuit een open en vertrouwde samenwerkingsrelatie wordt een gezamenlijke reis ondernomen waarbij zowel cliënt als ik een actieve rol vervullen. Samen met  de cliënt stel ik beeldvorming, behandeldoelen en concreet behandelplan op. Ik probeer maatwerk te leveren en goed aan te sluiten bij de behoefte, voorkeuren en tempo van de cliënt. Tijdens de behandeling pas ik interventies en technieken toe veelal vanuit de cognitief gedragstherapeutische invalshoek, aangevuld met andere methodieken zoals schematherapie, focussen, Acceptance and Commitment Therapy en mindfulnesstechnieken. Ook bied ik EMDR-therapie aan als behandelmethode, waarbij mijn ervaring is dat in relatief korte tijd, therapeutische doelen verrassend goed bereikt kunnen worden. Naast het luisterende oor, ondersteunende en inzichtgevende gesprekken, probeer ik cliënten ook door middel van gerichte interventies, oefeningen en huiswerkopdrachten, de nieuwe leerervaringen op te laten doen en de gewenste vaardigheden te laten ontwikkelen.

Het biedt  veel voldoening om na een relatief kort maar vaak wel intensief traject, cliënten weer los te kunnen laten nadat zij het vertrouwen in hun eigen ontwikkeling weer hebben hervonden.

Daarnaast geniet ik van de goede onderlinge samenwerking in ons kleine, hechte en loyale team!

 

 

Mw. drs. Suzy Tan

  • gezondheidszorgpsycholoog, BIG-nr. 39062052425
  • aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
  • lid van de LVVP

Mw. drs. Paulien de Boer

Sinds 2009 werk ik bij Psychologenpraktijk Drachten, vooral met kinderen, jeugdigen en adolescenten. Ik ben gespecialiseerd in zowel diagnostiek als behandeling van diverse klachten en (ontwikkelings-)stoornissen. Mijn werkplezier haal ik uit de diversiteit in hulpvragen en leeftijden (ongeveer 5 t/m 25 jaar). Naast het bieden van hulp, vind ik het bijzondere aan mijn werk dat ik met een cliënt een stukje mee mag lopen in zijn of haar leven. Deze ervaringen verruimen mijn blik en kan ik weer gebruiken in mijn werk met andere cliënten. Dat we daarbij samenwerken met hun ouders spreekt voor zich. Vanuit mijn vorige werksetting heb ik tevens veel ervaring met het samenwerken met scholen. Speciale affiniteit heb ik met kinderen met autisme.

Mw. drs. Bianca van Dijk

Sinds 2019 werk ik met veel plezier als één van de vijf GZ psychologen binnen onze vrijgevestigde praktijk voor basis GGZ. Hiervoor heb ik 11 jaar gewerkt bij een instelling voor specialistische GGZ gericht op problematisch middelengebruik en verslaving. In eerste instantie als preventiemedewerker gericht op jongeren en hun systeem. Gedurende mijn werk kreeg ik steeds meer belangstelling voor de individuele behandeling van cliënten en heb ik ervoor gekozen om opnieuw te gaan studeren. In 2019 ben ik dan ook afgestudeerd als GZ psycholoog en momenteel volg ik nog de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Het persoonlijke contact met u als cliënt is voor mij de basis van mijn enthousiasme voor dit vak. Ik werk vanuit de cognitieve gedragstherapie. Een actieve en doelgerichte therapie waarbij we samen uw problemen en doelen van de behandeling in kaart brengen en aan de slag gaan. Tevens werk ik met EMDR voor verwerkingsproblematiek. Bij dit alles staat u als cliënt centraal. Ervaringen van cliënten zijn dat ze mijn rust en openheid binnen de therapie als helpend ervaren en zich veilig voelen om hun problemen met mij te delen.

Mw. drs. Fia van der Veer

  • aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
  • geregistreerd als registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd
  • geregistreerd in het beroepsregister Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) als Kinder- en jeugdpsycholoog SKJ

Mw. Sigrid Loonstra

In het kader van mijn studie orthopedagogiek loop ik momenteel en aantal dagen stage binnen deze praktijk. De doelgroep waar ik mij op richt zijn kinderen en jongeren tot 18 jaar. Voordat ik aan mijn studie orthopedagogiek begon heb ik 20 jaar binnen de specialistische jeugdhulp gewerkt. Eerst als groepsmedewerker en later als individueel behandelaar. Ik werkte hierbij met name vanuit de cognitieve gedragstherapie en heb dan ook de opleiding tot cognitief gedragstherapeutisch werker afgerond. Omdat ik mijzelf als behandelaar wil blijven ontwikkelen heb ik ervoor gekozen om weer te gaan studeren en ben dan ook in 2020 gestart met de opleiding orthopedagogiek.

In mijn werk met jongeren vind ik het belangrijk om een goede samenwerking aan te gaan op basis van wederzijds vertrouwen. Belangrijke hierbij vind ik goed luisteren, samen oefenen, oplossingen bedenken en op een z’n tijd ook even lachen. Onder supervisie van mijn stagebegeleider zal ik verschillende onderdelen binnen een behandeling oppakken.