Medewerkers

Mw. drs. Anke Keuning

Sinds 1986 werk ik met heel veel plezier in deze vrijgevestigde praktijk voor Basis GGZ. Een persoonlijke benadering staat bij mij voorop. Het bieden van zorg op maat vind ik erg belangrijk en zo tracht ik goed aan te sluiten bij ieders hulpvraag. Ik werk kortdurend, klachtgericht en met een duidelijk plan van aanpak dat ik samen met jou  vaststel. Daarbij gaan we o.a. op zoek naar de sterke kanten van jou als  persoon en hoe je die kunt inzetten om de balans in het leven weer terug te vinden en op eigen kracht verder te kunnen. Ik combineer technieken uit de cognitieve gedragstherapie, de oplossingsgerichte therapie, de directieve therapie en de Acceptance and Commitment Therapie. Tenslotte werk ik al vele jaren met EMDR voor verwerkingsproblematiek, waarbij ik steeds opnieuw ervaar hoe doeltreffend en helpend dit instrument is. Ik word vaak beschreven als eerlijk, open en direct, soms confronterend, maar wel vanuit de basis van vertrouwen en respect. Ik werk met volwassenen (vanaf 18 jaar) en de laatste jaren ben ik steeds meer ouderen ( 60 plussers) gaan zien. Ik spreek zowel Nederlands als Fries en bied je daarin de keuze.

Mw. drs. Janneke Ruijne

 • gezondheidszorgpsycholoog, BIG-nr. 79049159525
 • aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
 • geregistreerd eerstelijns psycholoog NIP en lid van de LVVP
 • kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • geregistreerd als BIG Orthopedagoog-generalist, BIG-nr.
 • geregistreerd in het Kwaliteitsregister Orthopedagoog-generalist van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO)
 • EMDR practitioner

Mw. drs. Suzy Tan

 • gezondheidszorgpsycholoog, BIG-nr. 39062052425
 • aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
 • lid van de LVVP

Mw. drs. Paulien de Boer

Sinds 2009 werk ik bij Psychologenpraktijk Drachten, vooral met kinderen, jeugdigen en adolescenten. Ik ben gespecialiseerd in zowel diagnostiek als behandeling van diverse klachten en (ontwikkelings-)stoornissen. Mijn werkplezier haal ik uit de diversiteit in hulpvragen en leeftijden (ongeveer 5 t/m 25 jaar). Naast het bieden van hulp, vind ik het bijzondere aan mijn werk dat ik met een cliënt een stukje mee mag lopen in zijn of haar leven. Deze ervaringen verruimen mijn blik en kan ik weer gebruiken in mijn werk met andere cliënten. Dat we daarbij samenwerken met hun ouders spreekt voor zich. Vanuit mijn vorige werksetting heb ik tevens veel ervaring met het samenwerken met scholen. Speciale affiniteit heb ik met kinderen met autisme.

Mw. drs. Bianca van Dijk

Sinds 2019 werk ik met veel plezier als één van de vijf GZ psychologen binnen onze vrijgevestigde praktijk voor basis GGZ. Hiervoor heb ik 11 jaar gewerkt bij een instelling voor specialistische GGZ gericht op problematisch middelengebruik en verslaving. In eerste instantie als preventiemedewerker gericht op jongeren en hun systeem. Gedurende mijn werk kreeg ik steeds meer belangstelling voor de individuele behandeling van cliënten en heb ik ervoor gekozen om opnieuw te gaan studeren. In 2019 ben ik dan ook afgestudeerd als GZ psycholoog en momenteel volg ik nog de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Het persoonlijke contact met u als cliënt is voor mij de basis van mijn enthousiasme voor dit vak. Ik werk vanuit de cognitieve gedragstherapie. Een actieve en doelgerichte therapie waarbij we samen uw problemen en doelen van de behandeling in kaart brengen en aan de slag gaan. Tevens werk ik met EMDR voor verwerkingsproblematiek. Bij dit alles staat u als cliënt centraal. Ervaringen van cliënten zijn dat ze mijn rust en openheid binnen de therapie als helpend ervaren en zich veilig voelen om hun problemen met mij te delen.

Mw. drs. Fia van der Veer

 • aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
 • geregistreerd als registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd
 • geregistreerd in het beroepsregister Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) als Kinder- en jeugdpsycholoog SKJ